Lil Squidy

by | Sep 7, 2022

ເຜີຍແຜ່ໂດຍທີມງານສູງສຸດໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2022

#Lil Squidy #TheSupremeTeam
ຊື່ສິລະປິນ: Lil Squidy

ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ?

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ shit ໄດ້.

ເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ​ໃສ?

ຂ້າພະເຈົ້າ rapper ຈາກ Ukraine.

ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມທ່ານໄດ້ແນວໃດ?

ຊື່ເພງ: ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ

ຟັງ Lil Squidy:

ທີ່​ມາ​: supremepr.us/