ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ

by | Sep 7, 2022

ເຜີຍແຜ່ໂດຍທີມງານສູງສຸດໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2022

#OPPSMOSTWANTED #TheSupremeTeam
ຊື່ສິນລະປິນ: OPPSMOSTWANTED

ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ?

FYE

ເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ​ໃສ?

ຂ້ອຍມາຈາກ Oklahoma City ແລະມັນບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍຂ້ອຍເປັນ rapper ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກເມືອງ

ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມທ່ານໄດ້ແນວໃດ?

ທຸກໆເວທີ

ຊື່ເພງ: MUDBABY

ຟັງ OPPSMOSTWANTED:

ທີ່​ມາ​: supremepr.us/